Asian Elephant Foundation of Thailand

เสวนามูลนิธิช้าง-3.mp4

เสวนา มูลนธิช้างกับภาระกิจในการช่วยหลือช้าง

วันช้างไทย 13 มีนาคม 2565 ณ Living Hall ชั้น 3 สยามพารากอน

บ้านเพราะช้าง.mp4

กิจกรรมวันช้างไทย บ้านเพราะช้าง อ.พบพระ จ.ตาก


รศ.น.สพ.ปานเทพ รัตนากร กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิฯ รับมอบเงินจำนวน 184,000 บาท จากโครงการ Runforchang2019 จัดโดย ทีมงาน @24-7run เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ณ ที่ทำการมูลนิธิฯ


มูลนิธิฯ ออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิ ณ ตลอดบองมาเช่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2563

15 มกราคม 2562 บริษัท เอสเอสแอล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด มอบเงินจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิช้างแห่งประเทศไทย โดยคุณพิทยา หอมไกรลาส เป็นผู้แทนรับมอบ