Asian Elephant Foundation of Thailand

ท่านสามารถติดตามกิจกรรมของมูลนิธิช้างแห่งประเทศไทยได้ทาง facebook "มูลนิธิช้างแห่งประเทศไทย"

13 มีนาคม 2567 มูลนิธิช้างแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมปศุสัตว์ มูลนิธิโลกสีเขียว สมาคมป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ มูลนิธิมูลนิธิสืบนาคเสถียร และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จัดงานวันช้างไทย ในหัวข้อ "ช้างป่า ช้างไทย เราอยู่ได้ร่วมกัน" ณ สถานีโทรทัศน์ TPBS ถนนวิภาวดีรังสิต

ท่านสามารถติดตามวิดีทัศน์การประชุมได้ทาง facebook มูลนิธิช้างแห่งประเทศไทย

Visual Note สรุปประเด็นการสัมมนาเนื่องในวันช้างไทย 13 มีนาคม 2567

รศ.น.สพ.ปานเทพ รัตนากร กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิฯ รับมอบเงินจำนวน 184,000 บาท จากโครงการ Runforchang2019 จัดโดย ทีมงาน @24-7run เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ณ ที่ทำการมูลนิธิฯ

มูลนิธิฯ ออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิ ณ ตลอดบองมาเช่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2563

15 มกราคม 2562 บริษัท เอสเอสแอล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด มอบเงินจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิช้างแห่งประเทศไทย โดยคุณพิทยา หอมไกรลาส เป็นผู้แทนรับมอบ 

แอดมินได้รวบรวมภาพยนตร์ สารคดี เกี่ยวกับช้างในประเทศไทย ที่เผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อเป็นข้อมูลทางวิชาการสำหรับท่านที่ต้องการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับช้าง