Asian Elephant Foundation of Thailand

มูลนิธิช้างแห่งประเทศไทยเข้าดูแลสุขภาพ และให้ความรู้ด้านวิชาการ

ติดตามการปรับตัวของกลุ่มคนเลี้ยงช้าง ที่บ้านยะพอ จังหวัดตาก เมื่อปางช้างประสบปัญหาขาดแคลนนักท่องเที่ยวเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 พวกเขาจะจัดการปัญหานี้ได้อย่างไร​ เผยแพร่ทาง...ThaiPBS 19 สิงหาคม 2563

เสวนาครั้งสำคัญ

“จาก ล.ลิง ถึง ช.ช้าง จะก้าวไปกับโลกแบบ ท.ไทย หรือจะเอายังไงกับ ท.เทศ“

ณ ห้องอเนกประสงค์ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563

#เสวนาภาคบ่าย หัวข้อ “จาก ล.ลิง ถึง ช.ช้าง เมื่อ ฝ.ฝรั่งตั้งแง่ เราเอาไง? …มาตรฐานการดูแลสัตว์เพื่อการใช้งานไทย ใครกำหนด”

ดำเนินการเสวนาโดย คุณกรุณา บัวคำศรี กรุณา บัวคำศรี

รศ.น.สพ.ปานเทพ รัตนากร กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิฯ รับมอบเงินจำนวน 184,000 บาท จากโครงการ Runforchang2019 จัดโดย ทีมงาน @24-7run เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ณ ที่ทำการมูลนิธิฯ


มูลนิธิฯ ออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิ ณ ตลอดบองมาเช่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2563

15 มกราคม 2562 บริษัท เอสเอสแอล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด มอบเงินจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิช้างแห่งประเทศไทย โดยคุณพิทยา หอมไกรลาส เป็นผู้แทนรับมอบ